facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM PTF: TECHNOLOGIE JĄDROWE

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) wygłosi wykład pt.: Technologie jądrowe: korzyści i zagrożenia. Konwersatorium odbędzie się w środę 9 października w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4, początek o godz. 14.00 . Technologie jądrowe: korzyści i zagrożenia (pełne streszczenie Autora) Energetyka jądrowa – to obecnie 438 reaktorów energetycznych, o całkowitej mocy 355,3 tys. MW, co jest równe 16% światowej elektroenergetyki. Rekordzistami są: Stany Zjednoczone (104 reaktory), Francja (59 reaktorów), Japonia (53 reaktory) Wielka Brytania (35 reaktorów). Obecnie buduje się ponad 30 nowych reaktorów, prawie wyłącznie w krajach dalekiego wschodu. Ponadto w świecie pracuje ponad 500 innych reaktorów, stosowanych w badaniach naukowych, do produkcji izotopów promieniotwórczych i do napędu. Inne urządzenia jądrowe – to akceleratory cząstek, od olbrzymich urządzeń, jak kołowy akcelerator w CERN koło Genewy (obwód tunelu 28 km) czy liniowy w Stanford w Kalifornii (o długości ponad 3 km), do tysięcy przyspieszaczy elektronów stosowanych w przemyśle i w medycynie. Zastosowania przemysłowe – to przede wszystkim rozwijające się techniki radiacyjnego przetwarzania materiałów, sterylizacji sprzętu medycznego i higienizacji żywności, natomiast medyczne – to głównie radioterapia zwalczająca nowotwory. Medycyna jest również głównym odbiorcą izotopów promieniotwórczych. Korzyści ze stosowania metod jądrowych, te wymierne – wyliczane jako dochód uzyskiwany przez producentów, wzrost wartości wyrobów itp., jak również niewymierne – ratowanie życia, ochrona środowiska, nie budzą wątpliwości. Korzyści te powodują powstawanie coraz to nowych rozwiązań technicznych i ich zastosowań. A zagrożenia? Ludzie boją się promieniowania, boją się terroryzmu jądrowego, rozszerzenia liczby państw dysponujących bronią jądrową, „brudnych” bomb, awarii reaktorów i innych źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych. Na ile te zagrożenia są realne, czy potrafimy sobie z nimi radzić, czy nie spowodują odrzucenia niektórych przynajmniej technologii jądrowych, czy ruchy antyjądrowe mają rzeczywiste podstawy, czy są jedynie akcjami manipulowanymi przez producentów ropy i gazu? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te pytania. Prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.