facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NIEKTÓRE STYPENDIA W PAŹDZIERNIKU

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-25 października nastąpi wypłata niektórych świadczeń dla studentów UŚ, a mianowicie: stypendiów niepobranych w semestrze letnim roku ak. 2001/2002, stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (przyznanych na rok ak. 2002/2003), stypendiów rządu RP dla cudzoziemców, przyznanych na bieżący rok akademicki oraz zapomóg. Wypłata październikowych i listopadowych stypendiów socjalnych, specjalnych i za wyniki w nauce jest planowana na listopad, o czym powiadomimy odrębnym komunikatem. Przypominamy, że termin składania w dziekanatach wniosków o stypendia socjalne mija 10 października. Tę i inne ciekawe informacje można znaleźć na stronie: Informacje dla studentów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.