facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wirtualne spotkanie z przedstawicielami Florida Institute of Technology

22 listopada 2010 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie robocze w ramach współpracy Katedry Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii UŚ z Florida Institute of Technology. Rozmowa odbywała się online.

Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Anita Pollak, dr Jarosław Polak, Katarzyna Więcek, Inez Wierzba, Magdalena Słomiana, Mariusz Bichajło, Grzegorz Gimmel.

Florida Institute of Technology reprezentował profesor I/O Psychology Florida Tech Richard Griffith wraz z zespołem współpracowników, doktorantów i studentów.

Strony omawiały zarówno możliwość rozszerzania współpracy, jak i zagadnienia związane ze specyfiką psychologii pracy i organizacji jako dyscypliny naukowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.