facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KSIĘGA PAMIĄTKOWA DLA PROF. ALEKSANDRA ABŁAMOWICZA

prof. dr. hab. Aleksander Abłamowicz Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. dr. hab. Aleksandrowi Abłamowiczowi odbędzie się - staraniem pracowników Instytutu Filologii Romańskiej - w sobotę 12 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Uroczystość ma na celu uhonorowanie 70-tych urodzin Profesora, ale również stanowić będzie wyraz wdzięczności za wieloletnie (od 1977 roku!), znaczone licznymi sukcesami na naukowej niwie, dyrektorowanie w Instytucie Filologii Romańskiej. Związany z Zakładem Historii Literatur Romańskich (którego pracami i rozwojem przez wiele lat kierował) prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz jest także członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Literatury Porównawczej oraz UPELF (stowarzyszenia romanistyk). Jego zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim powieści francuskiej XX wieku, a przede wszystkim struktury narracji powieści dziś nazywanej tradycyjną, a wnoszącą jednak wkład w budowę tego, co określa się mianem powieści nowoczesnej. Innymi słowy chodzi tu o okres przejściowy i o jego rolę w rozwoju współczesnej powieści francuskiej, także o znaczenie, i sposób formułowania wypowiedzi artystycznej we Francji w latach międzywojennych, w powieści i noweli tamtych czasów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.