facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski uczestnikiem targów edukacyjnych na Ukrainie

Od 18 do 20 listopada 2010 r. Uniwersytet Śląski uczestniczył w międzynarodowych targach edukacyjnych „Education abroad”, które odbyły się w Domu Polskim w Kijowie.

Podczas trzydniowej imprezy, skierowanej do młodzieży ukraińskiej, pracownicy Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą udzielali informacji na temat oferty dydaktycznej UŚ oraz możliwości podjęcia studiów w Polsce.

Uczestnictwo w targach poprzedziły wizyty w kijowskich szkołach średnich, prowadzone we współpracy z Ukraińsko-Polskim Centrum Wymiany Akademickiej.

Przedstawiciele Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą spotkali się również z władzami Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Kijowie (KPI) oraz pracownikami uczelni zainteresowanymi realizacją projektów międzynarodowych.

 

 

O wydarzeniu pisał również serwis http://education.unian.net w artykule pt. „Польські освітяни: Якщо б у наших гуртожитках не було Інтернету, там би ніхто не мешкав” (autor: Любов Ліщина) opublikowanym 23 listopada 2010 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.