facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”

ZIZOZAP

14 grudnia 2010 r. o godz. 10.30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zarządzanie zbiornikami zaporowymi w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.
Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących w działaniach związanych z gospodarką wodną, przedstawicieli jednostek kontrolujących i nadzorujących gospodarkę wodną, przedstawicieli szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, a także nauczycieli i studentów zainteresowanych poruszaną problematyką.

Udział w konferencji można zgłaszać do 6 grudnia 2010 r.

Organizatorem spotkania jest konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Konferencja odbędzie się w ramach strategicznego projektu badawczego pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap).

Celem konferencji będzie przekazanie informacji, dotyczących postępów w realizacji projektu oraz ich odniesienie do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i wynikających z niej zobowiązań dla Polski. Konferencja odbywać się będzie z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i organów administracji państwowej, zainteresowanych rezultatami projektu.

„Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap) to strategiczny projekt badawczy, którego celem jest rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników zaporowych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni. Obszar badawczy stanowi Zbiornik Goczałkowicki. Wymiernymi korzyściami realizacji projektu będą poprawa zasobów zbiornika jako źródła wody pitnej dla Śląska, udoskonalenie ochrony przed skutkami powodzi i suszy oraz zachowanie stałego minimalnego odpływu wód ze zbiornika w warunkach suszy, a także ochrona wartości przyrodniczych i gospodarki rybackiej zbiornika.

Więcej informacji…

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.