facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PRELUDIUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

logo JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek weźmie udział w Regionalnej Konferencji: Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich, która odbędzie się w środę 25 września w Audytorium Banku Śląskiego w Katowicach. Konferencja związana jest z realizacją projektu PRELUDE: Wspieranie Lokalnego i Regionalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), którego zasady przybliży uczestnikom spotkania Anna Słupina z Wydziału Funduszy Europejskich. W trakcie spotkania Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht zaprezentuje dotychczasowe działania oraz możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim, wytyczne dokumentów europejskich w tym zakresie przybliży zebranym Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie Miasta w Internecie). Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Elżbieta Bieńkowska opisze możliwości finansowania działań w zakresie społeczeństwa informacyjnego z funduszy strukturalnych, a Szósty Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologii Unii Europejskiej przedstawi Andrzej Siemaszko – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego. Rektor Uniwersytetu Śląskiego wystąpi z prezentacją Regionalnego Projektu Zdalnej Edukacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.