facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zajęcia z realioznawstwa w Koszęcinie

Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie zaprosiło słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego do udziału w zajęciach, dotyczących ważnych wydarzeń oraz zjawisk i instytucji kulturowych w Polsce. Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu realioznawstwo.

Słuchacze – przyszli nauczyciele i lektorzy języka polskiego za granicą – w czasie weekendowych zajęć (20 listopada 2010 r.) poznali m.in. figury do tańca narodowego – poloneza, historię zamku koszęcińskiego, zobaczyli fragmenty różnych występów „Śląska”.

Studia prowadzone są przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.