facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się dziś (wtorek 24 września) w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 10.00. W porządku obrad, oprócz spraw kadrowych i bieżących, znalazły się między innymi: - powołanie Komisji Senackich na kadencję 2002/2005, - przedłużenie porozumienia pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a Dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Głównej Policji w Warszawie w sprawie wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi narkotykami na terenie uczelni, - drobne zmiany w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.