facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REKTORZY W MINISTERSTWIE EDUKACJI

Doroczne spotkanie rektorów uczelni polskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu odbędzie się w środę 18 września w gmachu MENiS. Władze ministerialne i akademickie - w tym również JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek - obradować będą, jak co roku o tej porze, na temat aktualnej sytuacji w szkolnictwie wyższym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.