facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W BRATYSŁAWIE

Kardynał Zenon Grocholewski JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek weźmie udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu (Prefektowi Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w Rzymie), która odbędzie się w czwartek 12 września w bratysławskim Uniwersytecie Komeńskiego. Zaproszenie do władz naszej uczelni wystosował jego Rektor - prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.