facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademiki - pytaj, nie błądź!

Wszystkich studentów nadsyłających maile z zapytaniami o przyznanie miejsca w akademikach uprzejmie zawiadamiamy, że informacji w tej sprawie należy zasięgać w dziekanatach macierzystych wydziałów, najlepiej po 15 września. Do Działu Spraw Studenckich prosimy natomiast kierować pytania w sprawie miejsc z tzw. puli rektorskiej, począwszy od przełomu września i października. Przypominamy, że kwestie akademików reguluje stosowne zarządzenie Rektora. Te i inne interesujące informacje można znaleźć na stronie Informacje dla studentów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.