facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI

logo Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem kolejnej edycji Osobliwości Świata Fizyki - cyklu spotkań wykładowców uniwersyteckich z młodzieżą szkolną (od podstawówki do matury). W dniach 4-30 września odbywać się będą w siedzibie Instytutu Fizyki UŚ połączone z wykładami pokazy, obejmujące tematykę określoną tytułami: Materia po przejściach, Na akustycznej fali oraz Niezmiennie stałe. Zapowiada się prawdziwe edukacyjne widowisko... Na wykłady z pokazami organizatorzy zapraszają do sal audytoryjnych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Uniwersyteckiej 4): seans I – od 9.00 do 11.05 seans II – od 11.30 do 13.35 seans III – od 14.00 do 16.05 Każdy seans obejmuje trzy odrębne wykłady, cena biletu wynosi 12 zł od osoby, a dla nauczycieli wstęp wolny. Bilet uprawnia do wstępu na trzy wykłady (czyli jeden seans). Terminy uczestnictwa w pokazach ze względu na ograniczoną liczbę miejsc najlepiej uzgodnić możliwie jak najwcześniej - osobiście lub telefonicznie: Zakład Dydaktyki Fizyki Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytet Śląski 40-007 Katowice ul. Uniwersytecka 4 tel.:359 15 96 lub: 258 82 11, 258 72 31, 258 82 30, 259 96 01 wew. 1170, 1596. Program pokazów: Materia po przejściach Część nieustannych zmian w przyrodzie to przejścia fazowe. W trakcie przejść własności fizyczne materii ulegają radykalnym zmianom. Dotyczy to nie tylko własności mechanicznych, ale również magnetycznych, elektrycznych i optycznych. Na akustycznej fali Świat dźwięków charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością. Interesujące jest samo zjawisko powstawania dźwięków, czynników od których zależy ich wysokość, barwa i natężenie. Ciekawe są także własności ludzkiego głosu i zmysłu słuchu oraz zastosowania fal akustycznych. Niezmiennie stałe Wszelkie rodzaje ruchu wiążą się z nieustannymi zmianami położenia, prędkości pędu, momentu pędu i energii. Czy w mechanice istnieją wielkości niezmienne? Odpowiedź na to pytanie przyniesie seria eksperymentów z układami mechanicznymi, ilustrująca skutki zmian wielkości zarówno skalarnych, jak i wektorowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.