facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka wyróżnione w konkursie „Śląskie na 5”

CINiBA

11 listopada 2010 r. o godz. 13.30 w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”.

Konkurs przeprowadzony był w pięciu kategoriach: rozwiązanie architektoniczno-budowlane, osobowość, filantropia, sport oraz nauka.

Wyróżnienie w kategorii „rozwiązanie architektoniczno-budowlane” otrzymały dwie katowickie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Ekonomiczny za realizację wspólnego projektu pn. „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej”. Wyróżnienie odebrali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to przedsięwzięcie zakładające bezpłatny dostęp do światowych zasobów profesjonalnych źródeł wiedzy, a także jedyna w regionie biblioteka „hybrydowa”, która udostępniać będzie równolegle materiały drukowane i elektroniczne. CINiBA stanowić będzie regionalny ośrodek naukowy, otwarty na różnorodność oczekiwań w zakresie nauki, kultury i edukacji.

Tegoroczna edycja konkursu „Śląski na 5” inspirowana była ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Unii Europejskiej. Celem konkursu było uhonorowanie instytucji oraz osób działających w województwie śląskim, których osiągnięcia znacząco wpłynęły na rzecz harmonijnego rozwoju i budowania solidarności społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wzmocnienia równości szans.


"Śląskie na 5" po raz drugi   (11.11.2010 r. 15:31)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.