facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów”

fil

Od 18 do 19 listopada 2010 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów”. 

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Dydaktyki Języka Polskiego w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja ma być okazją do podzielenia się wynikami badań nad stanem wiedzy o języku i poziomem sprawności językowej dzieci i młodzieży oraz do refleksji i dyskusji nad kształceniem języka uczniów szkół podstawowych i gimnazjum po reformie. Obejmie następujące zagadnienia:

  • miejsce nauki o języku w kształceniu polonistycznym (podstawie programowej, autorskich programach nauczania i podręcznikach); cele i formy wprowadzania wiedzy o języku (pojęć, terminów, zasad poprawnościowych) w praktyce szkolnej; sposoby integrowania wiedzy w kształceniu sprawności językowych;
  • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży (techniki badawcze, rezultaty badań, konkluzje dydaktyczne);
  • prognozowanie zmian w kształceniu językowym uczniów.

Program konferencji 

Więcej informacji


 

O wydarzeniu napisała Gazeta Wyborcza w dn. 26.11.2010 r., artykuł pt.” Konferencja o tym, jak pomagać jąkającym się uczniom

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.