facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie inaugurujące projekt RATIO-COAL

Rektorat UŚ

16 listopada 2010 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się spotkanie partnerskie inaugurujące projekt „Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends” (RATIO-COAL). Uniwersytet Śląski jest koordynatorem tego projektu. 

W ramach RATIO-COAL prace badawcze będzie prowadzić sześć organizacji partnerskich, które tworzą międzynarodowe konsorcjum: Uniwersytet Śląski, Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, Kombinat Koksochemiczny Třinecké Zelezárny (Republika Czeska), Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk, Nacional Instituto del Carbon (Hiszpania) oraz ThyssenKrupp Steel Europę AG (Niemcy).

Celem projektu RATIO-COAL jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla. W jego ramach zostaną m.in. przeprowadzone analizy laboratoryjne składu mieszanek węglowych pochodzących z rożnych części Europy, Kanady oraz Republiki Południowej Afryki. Opracowana zostanie innowacyjna metoda prognozowania jakości koksu metalurgicznego, używanego do wytwarzania wysokiej jakości stali. Planowane jest również wprowadzenie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu przygotowania paliwa koksowniczego.

Osiągnięte wyniki badań będą miały zastosowanie w przemyśle stalowym i koksowym oraz w nadrzędnych instytucjach i placówkach naukowych. Jako jeden z kluczowych rezultatów projektu zostanie opracowana innowacyjna formuła prognozowania jakości koksu, która będzie miała utylitarny charakter. Zastosowanie tej formuły w przemyśle przyczyni się do podniesienia jakości uzyskiwanego koksu, co z kolei będzie miało wpływ na jakość produkowanej stali.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.