facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja pt. „Polityka wsparcia klastrów i sieci współpracy”

wpia

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje międzynarodową konferencję pt. „Polityka wsparcia klastrów i sieci współpracy”, która odbędzie się 19 listopada 2010 r. o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 2.

Integracja środowisk: nauki, przemysłu oraz samorządów na rzecz tworzenia trwałej platformy współpracy i innowacyjności to główny cel konferencji. Spotkanie ma na celu również rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej klastrów, przedstawicielom jednostek badawczo-rozwojowych i jednostek samorządu terytorialnego przedstawione zostaną możliwości oraz korzyści płynące ze współpracy w ramach klastrów. Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. wybrane zagadnienia polityki klastrowej Polski, Czech i Słowacji.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Program konferencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.