facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

FOLKLOR STUDENCKI

Już od soboty (24 sierpnia) i aż do soboty (31.08) przetacza się i przetaczać będzie ulicami Sosnowca, Katowic, Chorzowa, Będzina i Ogrodzieńca ożywcza burza XV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Gośćmi Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice" (inicjatora i Gospodarza Festiwalu) są w tym roku grupy z Niemiec, Portugalii, Sardynii i Ukrainy. Honorowy Patronat nad jubileuszową edycją tej roztańczonej i rozśpiewanej imprezy sprawują Prezydenci Sosnowca, Katowic i Chorzowa - miast, związanych z Festiwalem najdłużej. Więcej informacji (m. in. szczegółowy program koncertów, dokumentacja fotograficzna, ciekawostki, dźwięki...) na oficjalnych stronach internetowych Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Zapraszamy do zabawy, przede wszystkim w wymiarze rzeczywistym!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.