facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KOMUNIKAT DZIAŁU APARATURY I ZAOPATRZENIA

Od 9 do 11 września 2002 r. odbędzie się szkolenie z zakresu Ustawy o Zamówieniach Publicznych, w którym uczestniczyć będą m.in. pracownicy Działu Aparatury i Zaopatrzenia (Sekcja Zakupów, Sekcja Usług oraz Sekcja Ewidencji i Rozliczeń). Dział Aparatury i Zaopatrzenia uprzejmie zatem prosi aby wszelkie zapotrzebowania, zlecenia i zapytania kierować w tym czasie do osoby pełniącej dyżur w Sekcji Ewidencji i Rozliczeń - pokój 420 DAiZ, numer telefonu wew. 1270.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.