facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NOWE NADPRZEWODNIKI KLASYCZNE - Konwersatorium PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza 28 lutego (środa) na konwersatorium, na którym PROF. DR HAB. STANISŁAW KAPRZYK, Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków wygłosi wykład pt.: NOWE NADPRZEWODNIKI KLASYCZNE.
Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym: PROF. DR HAB. STANISŁAW KAPRZYK Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków wygłosi wykład pt.: NOWE NADPRZEWODNIKI KLASYCZNE

Na początku bieżącego roku zostały opublikowane wyniki stwierdzające stan nadprzewodzący poniżej 40 K w związku MgB2 o bardzo prostej strukturze heksagonalnej. Mimo tak wysokiej temperatury krytycznej zaobserwowany efekt izotopowy i obliczenia metodami teorii pasmowej nie pozostawiają wątpliwości, że są to nadprzewodniki opisywane teoriami (np. Bardeena-Coopera-Schrieffera), uwzględniającymi sprzęganie się pola elektronowego z polem fononowym. Czyżby to odkrycie stanowiło podstawę do przesądzenia, że taki sam mechanizm jest odpowiedzialny za zjawisko nadprzewodnictwa w innych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych?

rysunek

Fig.3 The Fermi surface of MgB2. Green and blue cylinders (hole-like) come from the bonding (px,py)-bands, the blue tubular network (hole-like) from the bonding (pz)-bands, and the red (electron-like) tubular network from the antibonding (pz)-band. The last two surfaces touch at the K-point. report by: J. Kortus, I. I. Mazin, K. D. Belashchenko, V. P. Antropov, and L. L. Boyer cond-mat/0101446


Konwersatorium odbędzie się dnia 28 lutego 2001 r. (środa) o godz. 14.00 w SA III Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul.Uniwersytecka 4

Skróty