facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zakończyło się szkolenie Zespołu Koordynatorów ECTS w CTO

W dniach 19.02 - 22.02 w CTO odbyło się szkolenie przedstawicieli Koordynatorów ECTS poszczególnych kierunków studiów. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z mechanizmami nowego systemu przeznaczonego do wprowadzania danych dotyczących pakietów informacyjnych ECTS. W ciągu czterech dni w szkoleniu wzięło udział około 30 osób ze wszystkich Wydziałów Uczelni. Nowy, przygotowany w CTO, system pozwoli na nowoczesną prezentację oferty programowej UŚ w ramach systemu transferu punktów kredytowych ECTS. Należy przewidywać, że informacje o kierunkach studiów w Uniwersytecie Śląskim, zgromadzone w bazie danych systemu w marcu i kwietniu, zostaną udostępnione na stronach WWW uczelni w pierwszej połowie maja br.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.