facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy w Laboratorium Ochrony Środowiska Instytutu Fizyki UŚ

26 października 2010 r. w Instytucie Fizyki UŚ miała miejsce prezentacja wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego. Gościem Uniwersytetu Śląskiego była Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, instytucji, która sfinansowała zakup urządzenia.

Prof. dr hab. Krystian Roleder, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ pełnił rolę gospodarza spotkania, prof. dr hab. Ewa Talik, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów i kierownik Pracowni Laboratorium Ochrony Środowiska prezentowała mikroskop, opowiadając o badaniach naukowych, prowadzonych przy jego użyciu. 

Zdjęcia z mikroskopu (materiał Instytutu Fizyki UŚ)

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem polowym 7600F firmy JEOL (FE-SEM) jest instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo i dodatkowo wyposażonym w mikrosondę rentgenowską i przystawką „Cryo-SEM" do pomiaru próbek środowiskowych. Tak wyposażona aparatura umożliwia badanie różnorodnych materiałów np. aerosoli i bioaerosoli powietrza, tkanek roślinnych i zwierzęcych, nanorurek i grafenów, cienkich warstw o cechach mieszczących się w mikro- i nanometrycznym zakresie skali wielkości. Przy pomocy mikroskopu prowadzone są również badania komórek nowotworowych (fizyka medyczna).

Przy użyciu mikroskopu realizowane są prace dydaktyczne i badawcze z zakresu ochrony środowiska: prace doktorskie, magisterskie i licencjackie oraz prowadzone są zajęcia w ramach pracowni specjalistycznych.

Przystawka „Cryo-SEM", pozwala na preparowanie in-situ, transfer do komory mikroskopu oraz badanie w stanie zamrożonym próbek zawierających wodę, próbek ciekłych oraz próbek podatnych na zniszczenia radiacyjne pod wiązką elektronową, niestabilnych lub łatwo kontaminujących, a w szczególności zamrożonych tkanek roślinnych i zwierzęcych. Komora preparacyjna przystawki „Cryo-SEM” jest wyposażona we własny układ próżniowy, zawierający pompę turbomolekularną. Umożliwia ona przeprowadzanie in-situ (pod próżnią) i w sposób kontrolowany takich procesów, jak: naparowanie cienkich warstw przewodzących metali szlachetnych (np. platyny) i węgla. Przystawka „Cryo-SEM” zapewnia transfer próbki z komory preparacyjnej na stolik chłodzący zamontowany w komorze mikroskopu, bez konieczności zapowietrzania komór. Temperatura stolika chłodzącego jest kontrolowana w zakresie od -185°C do + 50°C. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.