facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie pomiędzy GIODO a Uniwersytetem Śląskim

23 października 2010 r. w Instytucie Informatyki UŚ w Sosnowcu miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Podstawą umowy jest długoletnia współpraca Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ z GIODO w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wiodącymi formami współpracy będą: wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje oraz wymiana materiałów naukowych i dydaktycznych; wzajemne świadczenie pomocy w ramach swoich kompetencji; organizacja wspólnych konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń, warsztatów itp.

Strony umowy reprezentowali: dr Wojciech R. Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych oraz prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, prof. UŚ dr hab. Jan Ilczuk, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, kierownik studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji”,  płk. rez. Mieczysław T. Koczkowski, prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, dr Małgorzata Gajos, zastępca kierownika studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji" oraz Ryszard Łukawski, zastępca prezydenta Sosnowca.


O wydarzeniu pisał Polska Dziennik Zachodni w artykule (dn. 24.10.2010) Barbary Podgórskiej Śląsk: Porozumienie między Uniwersytetem Śląskim, a GIODO

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.