facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie niepełnosprawnych studentów z przedstawicielami władz Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych zaprasza wszystkie niepełnosprawne studentki i wszystkich niepełnosprawnych studentów na spotkanie z przedstawicielami władz Uczelni, które odbędzie się 9 marca br. w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu (Katowice, ul. Bankowa 12) o godzinie 14-tej. Celem spotkania jest swobodna i nieformalna wymiana myśli na temat wszystkich aspektów sytuacji studentów niepełnosprawnych na naszej Uczelni.

Do studentek i studentów niepełnosprawnych

Drodzy Państwo,

W ostatnich latach coraz więcej wyższych uczelni w naszym kraju podejmuje działania w celu zapewnienia właściwych warunków do podejmowania studiów osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to przejaw ogólnego procesu zmian prowadzących do utworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego jakie dokonują się od 1989 r. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych proces ten przejawia się w stopniowym przełamywaniu barier fizycznych, organizacyjnych i mentalnych utrudniających integrację tej grupy z resztą społeczeństwa, a w szczególności w odchodzeniu od przestarzałego, opiekuńczego modelu traktowania niepełnosprawności na rzecz modelu równych szans. W uniwersyteckich realiach oznacza to, że musimy wszyscy poszukiwać rozwiązań, które istotnie wyrównują szanse osób z niepełnosprawnościami, włączając je w pełni w społeczność uniwersytecką, a w rezultacie w całe społeczeństwo.
W imieniu J. M. Prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studenckich i Finansowych Prof. Krystiana Roledera i swoim własnym serdecznie zapraszam wszystkie niepełnosprawne studentki i wszystkich niepełnosprawnych studentów na spotkanie z przedstawicielami władz Uczelni.
Spotkanie odbędzie się 9 marca br. w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu (Katowice, ul. Bankowa 12) o godzinie 14-tej.
Ze strony władz Uniwersytetu w spotkaniu wezmą udział:
p. prof. K. Roleder, Prorektor Uniwersytetu ds. Studenckich i Finansowych,
p. M. Frąckowiak, Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Ogólnych i Studenckich,
p. M. Piestrzyński, Kierownik Działu Spraw Studenckich,
p. A. Wiśniewska, Kierownik Działu Nauczania, oraz niżej podpisany.
Celem spotkania jest swobodna i nieformalna wymiana myśli na temat wszystkich aspektów sytuacji studentów niepełnosprawnych na naszej Uczelni.
Uwagi i poglądy wyrażone przez uczestników spotkania będą cennym wkładem do opracowania ogólnych zasad polityki Uniwersytetu w stosunku do studentów i kandydatów z niepełnosprawnościami oraz inspiracją dla konkretnych działań. Proszę uprzejmie o potwierdzenie udziału w spotkaniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Sławomir Bugajski

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.