facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NASI PROFESOROWIE: ANTONI FELUŚ I KRZYSZTOF KŁOSIŃSKI

Dwaj pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: Krzysztof Adam Kłosiński (z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej) i Antoni Feluś (z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji) odebrali w środę 3 lipca nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego znaleźli się wśród 66. uhonorowanych profesorskimi nominacjami nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki uczestniczących tego dnia w uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Gratulujemy!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.