facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LIPCOWE POSIEDZENIE REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich odbędzie się w środę 3 lipca w Katowicach. Funkcję Prezydenta RKRUA piastuje JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. Przedpołudniowa część posiedzenia obejmuje trzy podstawowe punkty: - omówienie problematyki V i VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, którą zreferują zaproszeni goście z Politechniki Śląskiej, - podsumowanie działalności Konferencji w ostatnich trzech latach, - sprawy bieżące. W części popołudniowej przewidziano spotkanie wyłącznie w gronie Rektorów Elektów i Rektorów kontynuujących swoje kadencje - w celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania i wyboru nowych władz RKRUA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.