facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

OTWARCIE POLSKO-CZESKIEJ SZKOŁY NAUK O EDUKACJI I KULTURZE

Uroczyste otwarcie Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze - wspólnej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Ostrawie - nastąpiło w środę 26 czerwca w Cieszynie z udziałem Rektorów obydwu uczelni: prof. Tadeusza Sławka i doc. dr. Petra Pánka. Nie zabrakło również władz cieszyńskiej Filii UŚ w osobach Prorektora prof. Alojzego Kopoczka i Prorektor Elekt prof. Haliny Rusek. Międzynarodową Szkołę Nauk o Edukacji i Kulturze (Mezinárodni ústaw humanitních studií) tworzą dwie równoprawne jednostki – Kolegium Polskie (wydzielone ze struktur Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, którego powstawanie koordynuje prof. Andrzej Wójtowicz – Kierownik Zakładu Prawnych Podstaw Edukacji dotychczasowego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UŚ) i Kolegium Czeskie (analogiczny twór ze strony Uniwersytetu Ostrawskiego, powierzony opiece PhDr. Dianie Svobodovej – Prodziekan Wydziału Pedagogicznego UO). Kształcenie studentów w Szkole odbywać się będzie z wszechstronnym wykorzystaniem możliwości edukacyjnych obydwu uczelni. Zakres dydaktyczny prowadzonych zajęć obejmował będzie na początku pedagogikę, etnologię i studia europejskie. Absolwenci Szkoły otrzymają dyplomy macierzystych uniwersytetów wraz z suplementami w języku angielskim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.