facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sale Wydziału Nauk o Ziemi otrzymały imiona

We wtorek, 19 października 2010 r. o godzinie 11.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec ul. Będzińska 60) salom wykładowym nr 001 i nr 002 zostaną nadane imiona: profesora Kazimierza Kozłowskiego oraz profesora Mariana Puliny. Uroczystość ma na celu upamiętnienie wybitnych naukowców, którzy współtworzyli Wydział.
Obaj profesorowie wychowali wiele pokoleń geologów i geografów, a ich badania naukowe pozwoliły na stworzenie znanych w kraju i za granicą szkół, zajmujących się badaniami petrograficznymi oraz geomorfologicznymi i krasu.

W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

 

Profesor Kazimierz Kozłowski (1931–2000) był wybitnym geologiem, petrografem, współorganizatorem i wieloletnim dziekanem oraz prodziekanem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zajmował się badaniami petrograficznymi skał w Tatrach i Sudetach, stworzył na Uniwersytecie zespół badawczy, którego członkowie kontynuują badania petrograficzne i mineralogiczne zapoczątkowane przez Profesora. Przez wiele lat kierował Katedrą Geochemii, Mineralogii i Petrografii, pełnił funkcje prezesa i członka wielu komitetów i rad naukowych.

Profesor Marian Pulina (1936–2005) był wybitnym geografem, geomorfologiem, należącym do grona cenionych specjalistów w zakresie badań krasowych i glacjalnych. Stworzył Szkołę Speleologiczną skupiającą specjalistów z zakresu badań krasu w Polsce oraz Arktyce. Kierował wyprawami do Arktyki oraz organizował Polską Stację Badawczą w Hornsundzie na Spitsbergenie. Pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownika Katedry Geomorfologii i Zakładu Geomorfologii Krasu. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.