facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CZERWCOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 25 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 10.00. W porządku obrad, oprócz spraw kadrowych i bieżących, znalazły się między innymi: - zatwierdzenie umowy o współpracy między kanadyjskim Uniwersytetem Wilfrid Laurier w Waterloo (Prowincja Ontario) a Uniwersytetem Śląskim, - przedstawienie wniosków o nadanie Złotych i Srebrnych Odznak za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, - sprawozdanie kończącego kadencję JM Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka z działalności uczelni w latach 1996-2002. Dwuosobowa delegacja z kanadyjskiego Wilfrid Laurier University gościła w murach naszej uczelni w dniach od 28 do 30 maja. Głównym celem wizyty w Polsce prof. Ala Hechta (Dyrektora Laurier International Friendship Extension Program) oraz prof. Barry’ego Bootsa było właśnie omówienie założeń projektu umowy o współpracy między obydwu uczelniami, której istotnym elementem jest Porozumienie w zakresie wymiany studentów. Zaplanowane na okres trzyletni Porozumienie umożliwiłoby studentom na realizowanie całorocznych obowiązkowych programów studiów w partnerskim uniwersytecie. Warunkiem wzięcia udziału w wymianie będzie dobry poziom akademicki kandydatów oraz ukończone cztery semestry studiów. Koordynatorem programu ze strony Uniwersytetu Śląskiego będzie Dział Współpracy z Zagranicą, gdzie należy szukać szczegółowych informacji na temat tej inicjatywy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.