facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KIERUNKI WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

Spotkanie przedstawicieli władz Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Ostrawie z Radą Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego cieszyńskiej Filii UŚ odbędzie się w tamtejszym uniwersyteckim Centrum Konferencyjnym w środę 26 czerwca. Wspólne obrady będą poświęcone nowym kierunkom współpracy polsko-czeskiej w związku z utworzeniem w miejsce dotychczas istniejącego w cieszyńskiej Filii wydziału - dwóch jednostek: Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze oraz Wydziału Artystycznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.