facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ROCZNICA POWROTU GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, związana z obchodami 80. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski, odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca. Na specjalne zaproszenie władz samorządowych udział w uroczystości weźmie również JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.