facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przystępuje do realizacji drugiego cyklu spotkań promocyjnych, odbywających się w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

12 października 2010 r. o godz. 11.00 w Instytucie Fizyki (ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się jedno z takich spotkań. Jego celem będzie promocja kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, w tym kierunków zamawianych.

Spotkania stanowią okazję do promocji uczelni wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze kierunków studiów. Są też skutecznym środkiem informacji dla przyszłych studentów.

W wydarzeniu udział wezmą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentaci śląskich uczelni oraz studenci UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.