facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski w Paryżu

W dniach od 31 stycznia do 4 lutego b.r. miały miejsce międzynarodowe targi EXPOLANGUES w Paryżu, które nieoficjalnie zainaugurowały obchody Europejskiego Roku Języków. W targach uczestniczyły wszystkie kraje zaproszone do Roku Języków. Polska postanowiła swoją szansę wykorzystać i Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało na targach polskie stoisko. Szczególnie okazale prezentowało się stoisko Uniwersytetu Śląskiego. Zarówno z uwagi na ilość, jak i na jakość prezentowanych materiałów. Poszukujący ofert nauczania języka polskiego Francuzi i inni przybywający na targi cudzoziemcy w pierwszej kolejności sięgali po barwne, eleganckie, przejrzyste i komunikatywne foldery i prospekty Uniwersytetu, które prezentują ofertę edukacyjną naszej uczelni. Wszyscy natychmiast sięgali po eleganckie teczki, w których można było pomieścić wszelkie otrzymane informatory – teczki, które – wykorzystywane potem praktycznie – dzięki logo UŚ nie pozwolą zapomnieć o naszej uczelni. Dużym wzięciem cieszyły się kalendarzyki uniwersyteckie. Razem z kalendarzykiem zainteresowani zabierali natychmiast pocztówki Szkoły Języka i Kultury Polskiej wydane z okazji jej 10-lecia. I w zasadzie nie było osoby, która nie zaczęłaby natychmiast wypytywać o możliwości uczenia się w naszym ośrodku. Panu Prorektorowi ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr. hab. Januszowi Janeczkowi oraz Mirosławie Łukaszek, szefowej Działu Promocji należą się słowa najwyższego uznania za przygotowanie materiałów do ekspozycji promującej UŚ na targach. Uniwersytet przedstawiał się barwnie i nad wyraz profesjonalnie, a także niezwykle różnorodnie, co nie jest bez znaczenia w dzisiejszym świecie edukacyjnym. Zainteresowanie budziły materiały Kolegium Języka Biznesu – placówki o profilu, którego inne polskie uczelnie nie prezentowały. należy więc spodziewać się nowych studentów i nowych kontaktów. O pozostałe na stoisku pojedyncze egzemplarze tych materiałów poprosiły Ambasada RP w Paryżu oraz Centre de Civilisation Polonaise działające na Sorbonie. Natomiast prezentowane na targach pomoce dydaktyczne zostały po targach przekazane szkołom polskim we Francji. W samym okręgu Nord (w okolicach Lille) corocznie maturę z języka polskiego zdaje około 200 osób. Jak twierdzili nauczyciele odwiedzający polskie stoisko coraz większa liczba ich uczniów nabywa znajomości języka polskiego jak cudzoziemcy nie posiadający polskich korzeni, nawet jeśli są to dzieci polskich emigrantów. Twierdzą, iż w domach dawnej emigracji często nie mówi się już po polsku, gdy zmarli dziadkowie, którzy z Polski wyjechali. Inna sytuacja panuje oczywiście wśród świeżej „solidarnościowej” emigracji, ale ta stanowi jednak mniejszość. Tak więc dla dzieci i młodzieży francuskiej, ale i polonijnej we Francji przeznaczone zostały książki, powstałe w Szkole Języka i Kultury Polskiej, niezwykle barwny i nowoczesny podręcznik dla początkujących „Dzień dobry” Aleksandry Janowskiej i Magdy Pastuchowej, czy dwutomowy zbiór ćwiczeń gramatycznych „Wybieram gramatykę” Małgorzaty Kity. Pracownicy naukowi i studenci polonistyk francuskich okazywali wielkie zainteresowanie serią „Biblioteka Interpretacji”, której trzy kolejne tomy autorstwa Dariusza Pawelca, Józefa Olejniczaka i Romualda Cudaka poświęcone są poetyckiej twórczości Barańczaka, Miłosza i Białoszewskiego, lingwiści sięgali po podręcznik „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego” Danuty Ostaszewskiej i Jolanty Tambor. Niezwykłe zainteresowanie wzbudził program komputerowy wspomagający nauczanie gramatyki polskiej „Grampol” stworzony przez zespól Szkoły Języka i Kultury Polskiej (wydany na CD). To wszystko zostanie we Francji, by służyć nauczaniu języka polskiego, poznawaniu polskiej literatury, zgłębianiu wiedzy o polskiej kulturze. Szkoła Języka i Kultury Polskiej i Uniwersytet Śląski miały też na targach okazję do szerszego zaprezentowania się jako jeden z 3 (obok Krakowa reprezentowanego przez prof. dr. hab. Władysława Miodunkę, dyrektora Instytutu Polonijnego UJ i Stanisława Mędaka, lektora z Instytutu, przebywającego obecnie w Tuluzie i Warszawy, którą reprezentował prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta z Instytutu Języka Polskiego UW) ośrodków w czwartym dniu targów, kiedy zorganizowano specjalną konferencję pod hasłem „Języki bogactwem Europy”. Na tejże konferencji jako przedstawiciel UŚ wystąpił dyrektor SJiKP, dr Romuald Cudak, wygłaszając tekst o wykorzystaniu tekstu poetyckiego w nauczaniu języka polskiego. Te cztery osoby prezentowały osiągnięcia dydaktyki języka polskiego jako obcego na zaproszenie MEN. Na sali, jako słuchacze, znaleźli się zarówno pracownicy uczelni francuskich, przedstawiciele polskiej dyplomacji we Francji, członkowie stowarzyszeń i związków polonistycznych i polonijnych, doktoranci i studenci francuskich polonistyk i slawistyk, jak i uczniowie polskich szkół. Wygłaszane teksty wzbudziły zainteresowanie i dyskusję, która przerodziła się później także w rozmowy kuluarowe, prowadzone jeszcze długo poza salą konferencyjną na polskim stoisku. (J. Tambor)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.