facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta przedstawicieli Wspólnoty Walonia-Bruksela

Zénon Kowal, delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Zénon Kowal, delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.