facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowe seminarium UTW na Uniwersytecie Śląskim

W związku z 35. rocznicą istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce od 20 do 23 października 2010 r. w Katowicach będzie się odbywać międzynarodowe seminarium pt. „Nowe wyzwania dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Jego organizatorami są: Uniwersytet Trzeciego Wieku UŚ, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Seminarium wpisuje się w cykl corocznych ogólnopolskich konferencji UTW, organizowanych w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
 

21 października 2010 r. w wydarzeniu udział wezmą m.in.: Pani Prezydentowa Anna Komorowska oraz szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. Gości podejmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W seminarium uczestniczyć będzie ponad 100 przedstawicieli UTW z całej Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz zaproszeni eksperci i goście. Seminarium będzie miało charakter warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów, pozwoli na podsumowanie dorobku UTW w Polsce po 35 latach działania, a także na wskazanie nowych zadań, jakie stoją przed UTW. Celami seminarium są m.in.:
- integracja środowiska UTW,
- wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z uruchomieniem UTW, zdobycie przez uczestników seminarium praktycznych umiejętności pomocnych w prowadzeniu UTW np. współpraca międzypokoleniowa, z mediami, międzynarodowa oraz podstawowe umiejętności menadżera, nowoczesne zarządzanie UTW, współpraca UTW z władzami samorządowymi;
- dyskusja nad ważnymi kwestiami dla rozwoju i wzmacniania ruchu UTW, wypracowanie wspólnego stanowiska.

Pierwsze spotkanie odbędzie 20 października 2010 r. o godz. 16.00 w auli im. K. Lepszego (rektorat, ul. Bankowa 12). Wykład na temat 35 lat UTW w Polsce wygłoszą: dr Zofia Zaorska (UTW Lublin), dr Helena Hrapkiewicz (UTW UŚ).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program uroczystości


Polska Dziennik Zachodni napisał o wydarzeniu dn. 15.10.2010 r. w artykule Moniki Chruścińskiej „Kolejny raz dołożą życia do lat”.

oraz
w artykule (dn. 21.10.2010 r.) 35-lecie założenia pierwszego uniwersytetu dla seniorów w Polsce

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.