facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

HAŁDA POPRZEMYSŁOWA OBIEKTEM GODNYM OBSERWACJI

logo Katedra Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Botanicznego są organizatorami sesji naukowej zatytułowanej: Hałda poprzemysłowa - obiekt obserwacji procesów biologicznych, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca. Obrady zlokalizowano w budynku wydziału przy ul. Bankowej 9 w Katowicach. Program sesji referatowej i posterowej (wtorek, 11.06.2002) 10.00 - 10.30 Uroczyste otwarcie sesji. 10.30 - 10.45 dr Jerzy Ziora: Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w woj. śląskim - rola samorządu wojewódzkiego. 10.45 - 11.00 prof. dr hab. Lesław Teper: Jaka jesteś, hałdo... ?. 11.00 - 11.15 dr Marzena Lamparska–Wieland, dr Jan Maciej Waga: Znaczenie hałd poeksploatacyjnych w krajobrazie Górnego Śląska 11.15 - 11.30 mgr Tadeusz Molenda: Wpływ zwałów górnictwa węgla kamiennego na środowisko wodne. 11.30 - 11.45 mgr Grzegorz Kłys, dr Oimahmad Rahmonov: System wyrobisk po górnictwie kruszcowym jako siedlisko życia. 11.45 - 12.00 dyskusja 12.30 - 12.45 prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, dr Grażyna Szarek Łukaszewska, dr hab. Barbara Godzik: Hałdy cynkowo–ołowiowe w Bolesławiu – przegląd badań. 12.45 - 13.00 doc. dr hab. Anna Patrzałek: Zbiorowiska roślinne na zwałowiskach odpadów karbońskich w różnych okresach powstawania gleby inicjalnej. 13.00 - 13.15 mgr Janusz Guzik: Hałda huty im. T. Sendzimira w Krakowie miejscem występowania interesujących obcych gatunków roślin. 13.15 – 13.30 dr Piotr Skubała: Fauna mechowców (acari: oribatida) na terenach pogalmanowych. 13.30 - 13.45 dyskusja 15.00 - 16.00 sesja posterowa (UŚ WBiOŚ, parter) 16.30 – 16.45 prof. dr hab. Elżbieta Kuta, dr Anna Sroka, dr Monika Sobońska: Zakłócenia w rozwoju vicia cracca l. Z terenów skażonych. 16.45 - 17.00 dr Eugeniusz Małkowski, dr Renata Kurtyka: Mechanizm pobierania cynku i kadmu u hyperakumulatorów. 17.00 - 17.15 dr Mirosław Nakonieczny: Hyperakumulacja niklu a entomofauna gleb ultrazasadowych południowej Afryki. 17.15 - 17.30 dr Piotr Skubała, mgr Grzegorz Kłys: Fauna mechowców (acari: oribatida) w podziemiach tarnogórskich. 17.30 - 18.00 – dyskusja Program sesji terenowej (środa, 12.06.2002) 9.30 – 10.30 Świętochłowice-Chropaczów (hałda pohutnicza), 11.15 – 12.15 Przezchlebie k. Gliwic (hałda pogórnicza), 12.30 – 13.30 Tarnowskie Góry: „Planeta” (wyrobiska po eksploatacji rud srebra i ołowiu), 13.45 – 14.45 Tarnowskie Góry: „Sucha Góra” (hałda dolomitowa), 16.10 – 17.30 zwiedzanie Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach.
Zwałowisko pohutnicze w Świętochłowicach-Chropaczowie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.