facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROF. ZYGMUNT LIS LAUREATEM NAGRODY PRO SCIENTIA ET ARTE

W ramach Uroczystego Koncertu Akademickiego, zorganizowanego z okazji Święta Uniwersytetu w sobotę 8 czerwca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, nastąpiło także równie uroczyste wręczenie nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE, przyznanej w tym roku po raz pierwszy dla uhonorowania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Kapituła Nagrody zdecydowała się przyznać statuetkę autorstwa prof. Jana Hermy - prof. zw. Zygmuntowi Lisowi (Kierownikowi Zakładu Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuki) za wybitny i cieszący się powszechnym uznaniem dorobek w dziedzinie malarstwa oraz za znaczący wkład w utworzenie ośrodka kształcenia artystycznego w zakresie sztuk plastycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy! Nagroda PRO SCIENTIA ET ARTE stanowi „nową tradycję” w Uniwersytecie Śląskim, zapoczątkowaną decyzją Senatu uczelni (z dnia 5 marca). W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska, prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Kazimierz Marszał, prof. dr hab. Ireneusz Opacki, prof. dr hab. Marian Pulina, prof. dr hab. Artur Starczewski, prof. dr hab. Marek Zrałek W roli honorowego gościa Uroczystego Koncertu Akademickiego wystąpił prof. dr hab. Paweł Migula, który przedstawił wykład zatytułowany: Perfumy w świecie owadów. Śląską Orkiestrę Kameralną poprowadził Jan Wincenty Hawel, na skrzypcach zagrał Dariusz Zboch.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.