facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JORGOWE DRZEWO DLA ŚLĄSKA I NADLEŚNICZYCH

Konkurs Jorgowe Drzewo został rozstrzygnięty. Na specjalnym posiedzeniu 23 maja Kapituła Konkursu, której przewodniczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek, zadecydowała, że jego laureatami zostaną: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz trzech nadleśniczych, którzy wzięli udział w gaszeniu największego pożaru nowożytnej Europy w Rudach Raciborskich. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca o godz. 17.00 w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej. Kazimierz Szabla, Zbigniew Walisko i Tadeusz Mamok wspólnie otrzymali nagrodę w dziedzinie ekologii. Kapituła uznała, że walka z tak ogromnym pożarem oraz zagospodarowanie pożarzyska w pełni odpowiada kryteriom konkursu. Największy w historii Lasów Państwowych pożar lasów, który swoim zasięgiem objął trzy nadleśnictwa: Kędzierzyn, Rudy Raciborskie i Rudziniec, rozpoczął się 26 sierpnia 1992 r. W sumie spaleniu uległo 9062 ha lasów. Był to kataklizm, który spowodował poważne straty w krajobrazie przyrodniczym Śląska – nie tylko z uwagi na ogromną skalę, a także na negatywne zmiany spowodowane przez pożar w środowisku – całkowite wyjałowienie gleby oraz zniszczenie roślinności poczynione w największym kompleksie leśnym regionu. Na terenie pożarzyska całkowitemu zniszczenie uległa infrastruktura techniczna, a stosunki wodne uległy znacznemu zaburzeniu. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk nagrodę w dziedzinie kultury uzyskał za kultywowanie pamięci oraz szacunek dla przeszłości, co udowadnia w całej swej wieloletniej działalności. Swoją nazwę konkurs wziął od patrona Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie – gen. Jerzego Ziętka: Nagradzać będziemy tych, którzy w swoich działaniach artystycznych naukowych i społecznych, działając wbrew codziennym trudnościom, czynią życie godniejszym, piękniejszym i bogatszym – napisał przewodniczący Kapituły Konkursu Jorgowe Drzewo JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusz Sławek. To wartości, którymi kierował się także założyciel Parku - gen. Jerzy Ziętek. Kapituła Konkursu skupia największe autorytety Śląska – oprócz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusz Sławka, w jej skład wchodzą: red. Anna Sekudewicz z Radia Katowice, prof. Wilibald Winkler - profesor Politechniki Śląskiej, prof. Roman Kalarus - profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Julian Gembalski – JM Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, Kazimierz Kutz - reżyser, dr Henryk Chrupała - dyrektor Planetarium Śląskiego oraz Jerzy Swatoń - prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Laureaci nagrody – oprócz nagrody pieniężnej otrzymają także statuetki wykonane z drzewa gruszy przez prof. Jerzego Fobera. Mecenasami Konkursu Jorgowe Drzewo są: ING Bank Śląski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowe informacje: Jarosław Kacprzak rzecznik prasowy WPKiW tel. 501 236 413

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.