facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SZKOLENIE DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

7 czerwca 2002 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Auli im. K. Lepszego odbyło się szkolenie "Prawne aspekty wyborów do organów samorządu terytorialnego". Kierowane było ono do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów gmin i powiatów województwa śląskiego, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wyborów do samorządu terytorialnego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji "Facultas Iuridica".

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.