facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIATŁO NA NOWY WIEK

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Janusz A. Zakrzewski (Członek Rzeczywisty PAN, Członek Czynny PAU, pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosi wykład pt.: Światło na nowy wiek. Konwersatorium odbędzie się w środę 5 czerwca o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4). Autor w swoim wykładzie opowie o źródłach promieniowania synchrotronowego oraz o nowym urządzeniu – laserze na swobodnych elektronach, budowanym w Niemieckim Ośrodku Synchrotronu Elektronowego w Hamburgu. Promieniowanie synchrotronowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym, które jest emitowane przez cząstki naładowane poruszające się z ogromnymi (relatywistycznymi) prędkościami po kołowych orbitach w polu magnetycznym. Dzieje się tak np. w synchrotronach (stąd nazwa promieniowania), będących akceleratorami cząstek naładowanych, przy czym powstanie promieniowania synchrotronowego jest zjawiskiem znaczącym tylko dla cząstek o najmniejszej masie, czyli przede wszystkim dla elektronów. Promieniowanie synchrotronowe, będące „produktem ubocznym” w akceleratorach, znajduje ogromne zastosowanie w badaniach struktury ciał krystalicznych. Koncepcja niezwykle potężnego lasera na swobodnych elektronach jest oparta m.in. na idei, według której powstaje promieniowanie synchrotronowe, przy czym promieniowanie to jest wzmacniane w procesie przypominającym proces zachodzący w klasycznych laserach. Możliwości zastosowań takiego lasera nie da się przecenić.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.