facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JAKOŚĆ ŻYCIA W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Uniwersytecie Śląskim, jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku zatytułowanej: Jakość życia i jej uwarunkowania w okresie późnej dorosłości, która odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, Katowice, ul. Bankowa 12) w dniach 21-22 czerwca. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. W Komitecie Naukowym Konferencji zasiadają: prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz, prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, dr Helena Hrapkiewicz. Komitet Honorowy: prof. dr hab. Wilibald Winkler, Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, Metropolita Katowicki Ks. Abp. Damian Zimoń, JM Rektor AM prof. Julian Gembalski, JM Rektor ŚAM prof. dr hab. Tadeusz Wilczok, Prezydent Katowic mgr Piotr Uszok, Przewodnicząca Towarzystwa Gerontologicznego prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz, Założyciel UTW przy UŚ prof. dr hab. Czesław Głombik, Dyrektor Szpitala Geriatrycznego dr n. med. Jarosław Derejczyk, dr Władysława Błońska. Komitet organizacyjny: Maria Aksamska-Golus, Elżbieta Biała, Helena Hrapkiewicz, Daniela Jątkowska, Marianna Urbanek, Jadwiga Wydrych. Kontakt: dr Helena Hrapkiewicz tel.: 259 96 66 wew. 218 e-mail: hrapkiew@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.