facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja prasowa dotycząca inauguracji 43. roku akademickiego

30 września 2010 r. o godz. 12.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja prasowa otwierająca nowy 43. rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim.

W wydarzeniu udział wezmą: JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

W programie spotkania znajduje się:

  • podsumowanie rekrutacji (dane liczbowe: popularne kierunki, liczba przyjętych na I rok etc.);
  • powołanie Rzecznika Praw Studenta na UŚ;
  • prezentacja Rzecznika Patentowego UŚ;
  • powstanie międzyuczelnianego kierunku w zakresie opracowywania i wytwarzania gier komputerowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.