facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WYBORY CZŁONKÓW RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Śląskiego informuje o zebraniach poświęconych wyborom elektorów, którzy z kolei dokonają wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2003/2005. Spotkania nauczycieli akademickich wszystkich wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uniwersytetu (w dwóch grupach) odbędą się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). W poniedziałek 3 czerwca o godz. 9.30 rozpocznie się spotkanie w grupie profesorów i doktorów habilitowanych, a dwie godziny później (od 11.30) zaplanowano zebranie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.