facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU

Uroczysty Koncert Akademicki z okazji Święta Uniwersytetu odbędzie się w sobotę 8 czerwca (a więc w 34. rocznicę powołania do życia naszej uczelni) w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W roli honorowego gościa wieczoru wystąpi prof. dr hab. Paweł Migula, który przedstawi wykład zatytułowany: Perfumy w świecie owadów. Śląską Orkiestrę Kameralną poprowadzi Jan Wincenty Hawel, na skrzypcach zagra Dariusz Zboch. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00.

Program Koncertu obejmuje: Divertimento op. 126 (J. W. Hawel), Czardasz na skrzypce i orkiestrę smyczkową (V. Monti), Serenada Es-dur op. 6 (J. Suk). Prof. dr hab. Paweł Janusz Migula - Biolog. Urodzony 23 lipca 1945 roku w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia biologiczne w 1968 roku i doktoryzował się w roku 1974. Z Uniwersytetem Śląskim związany od 1969 roku, gdzie rozpocznął pracę jako asystent wraz z pierwszymi studentami biologii. Habilitował się w macierzystym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora. Od 1988 roku kieruje Katedrą Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, a od 1992 roku również uniwersyteckim Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. W Uczelni pełnił funkcje prodziekana, prorektora i kierownika polsko-amerykańskiego studium podyplomowego. Dziekan-elekt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na kadencję lat 2002-2005. Uczestniczy w pracach wielu krajowych i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych. Był członkiem Prezydium Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prowadził Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Komisję Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Oddziału PAN w Katowicach. Jest członkiem Rady Programowej Uniwersytetu w Uppsali, Europejskiej Federacji SECOTOX, a także Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach Naukowo zajmuje się ekotoksykologią i fizjologią porównawczą zwierząt, badając mechanizmy adaptacji zwierząt na stresy środowiskowe w oparciu o biomarkery biochemiczne i fizjologiczne. Współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Jest autorem lub współautorem kilku książek oraz blisko 100 rozpraw i artykułów naukowych; członkiem zespołów redakcyjnych dwóch prestiżowych czasopism zagranicznych. Doskonalił swoje umiejętności badawcze w licznych ośrodkach zagranicznych, między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Szwecji i RPA. Popularyzator problematyki ekologii, ochrony środowiska i idei zrównoważonego rozwoju, współorganizator 10 międzynarodowych "Szkół Ochrony Środowiska", współredaktor serii "Problemy środowiska i jego ochrony", licznych konferencji i kursów poświęconych tym zagadnieniom. Obszerny wywiad z Profesorem ukazał się na łamach marcowego numeru Gazety Uniwersyteckiej – zainteresowanych zapraszamy do lektury. Prof. dr hab. Paweł Migula: Perfumy w świecie owadów (streszczenie) Delikatna woń markowych perfum jest dla wielu istotnym sygnałem podkreślającym atrakcyjność ich właścicielki lub powodem zazdrości koleżanek. Jednak naszych głównych doznań nie opieramy na zapachach, gdyż łatwo adaptujemy się i stajemy się na nie obojętni. Inaczej jest jednak w świecie owadów, dla których rozpoznawanie świata zewnętrznego to przede wszystkim sygnały chemiczne. Wiele z zapachów to dla owadów rzeczywiście perfumy o niepowtarzalnej kompozycji. Gdy w gąszczu traw czy wśród ogromnych drzew inne sygnały zupełnie zawodzą, "perfumy" umożliwiają odszukanie bądź przywabienie właściwego partnera lub partnerki, wskazanie miejsca lub oznakowanie drogi, gdzie czeka pyszny obiad, a nawet to, że niektóre dania podano już do stołu, lecz przeznaczone są tylko dla własnego potomstwa. Precyzja informacji wpływającej na zmiany zachowania, a nawet procesów fizjologicznych owadów jest ogromna, gdyż wystarcza wysłanie zaledwie kilku cząsteczek specyficznej substancji w metrze sześciennym powietrza, by z daleka rozpoznał ja tylko partner "swojego" gatunku, nie wzbudzając żadnego zainteresowania wśród krewniaków. Poznamy, jak ważne są zapachy w życiu owadzich społeczeństw, zapewniają nie zawsze sprawiedliwy podział pracy, lecz także możliwość "awansu" w swojej społeczności. Dowiemy się, jak uczeni podglądają owe fenomenalne zdolności owadów i w jaki sposób zdobytą wiedzę wykorzystuje się w praktyce, by pozbyć się z naszych lasów, pól, ogrodów tych gatunków, które zbyt natarczywie chcą współuczestniczyć w podziale naszych plonów. Bilety na koncert znajdują się w dyspozycji: dziekanów wydziałów, związków zawodowych, Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektora Administracyjnego UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.