facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja EAIE - European Association of Higher Education

W dniach 15–18 września 2010 r. w Nantes odbyła się coroczna konferencja EAIE - European Association of Higher Education, która zgromadziła ponad 3500 uczestników z całego świata, w tym 49 uczestników z Polski.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechniki Śląskiej.

EAIE to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kilka tysięcy pracowników uczelni i innych instytucji działających w sektorze szkolnictwa wyższego. Celem konferencji było umożliwienie uczestnikom stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w licznych sesjach i warsztatach, a także ułatwianie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej między uczelniami dzięki kontaktom z partnerami zagranicznymi.

W trakcie tegorocznej konferencji odbyło się ogółem 106 sesji, 35 warsztatów, 5 seminariów oraz kilkanaście wydarzeń towarzyszących. Jak co roku, konferencji towarzyszyły targi edukacyjne (EAIE Exhibition), które na przestrzeni 1600 m² zgromadziły 177 wystawców z całego świata.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.