facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste otwarcie ulicy Bankowej

bankowa

27 września 2010 r. o godz. 12.00 przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste otwarcie ulicy Bankowej.

W uroczystości udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz, przewodniczący Komisji ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu, rektor kadencji 2002-2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Jacek Szymik-Kozaczko.

W programie wydarzenia znajdują się m.in.: uroczyste przecięcie wstęgi, wręczenie „kostek” z ulicy Bankowej, odciski dłoni na uniwersyteckiej „Alei Gwiazd” oraz otwarcie wystawy plakatów o tematyce społecznej i kulturalnej, przygotowanej przez artystów-pedagogów z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ.

Ulica Bankowa stanie się integralną częścią kampusu uniwersyteckiego, pełniącą funkcję wypoczynkową. Szeroki deptak, klomby i ławki dla studentów, tak będzie wyglądać miejsce, które do niedawna wypełniały parkujące samochody. Autorem nowej wizji przestrzeni jest Witold Staworzyński, student III roku socjologii i II roku zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś zaprasza społeczność akademicką do udziału w uroczystości.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.