facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚLĄSKI STUDENCKI RUCH NAUKOWY W NATARCIU

Osiągnięcia studentów dokumentuje okolicznościowa publikacja. Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego niemal całkowicie zdominowali zorganizowaną przez Akademię Podlaską Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 25-26 kwietnia w Siedlcach. Na dwanaście posterów, zaprezentowanych w trakcie obrad sekcji nauk ścisłych - aż jedenaście reprezentowało naszą uczelnię. Opiekunom i członkom Studenckich Kół Naukowych: Chemików i Fizyków serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Uczestnicy konferencji w Siedlcach (drugi od prawej: Damian Łomankiewicz – Przewodniczący Koła naukowego Chemików).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.