facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ARCHEOLOGIA, HISTORIA I SZTUKA ŚLĄSKA

Sekcja Archeologiczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków zaprasza miłośników historii do wzięcia udziału w seminarium naukowym: Świat i Śląsk w archeologii, historii i sztuce, które odbędzie się w piątek 24 maja w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych (przy ul. Bankowej 11, sala nr 142), początek obrad o godz. 10.00. PROGRAM SEMINARIUM: 1. Izabela Lar (UŚ) - Pierwsze wykopaliska archeologiczne na Śląsku. 2. Katarzyna Sikoń (UŚ) - Epoka kamienna w świetle wykopalisk archeologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym w powiecie pszczyńskim. 3. Michał Szyszka (UŚ) - Katedra gnieźnieńska. Dzieje budowli. 4. Krzysztof Fokt (UJ) - Czy Śląsk sięgał pierwotnie nad górną Nysą Łużycką? PRZERWA 5. Mariusz Matuszewski (UŚ) - O niektórych metodach powiększania dóbr klasztornych przez cystersów henrykowskich. Przyczynek do dziejów obyczaju na trzynastowiecznym Śląsku. 6. Sławomir Puk (UJ) - Okoliczności śmierci Mikołaja Gramisa, kolektora soboru bazylejskiego. Stan źródeł a opracowania. 7. Sylwia Nawrat (UŚ) - Symbol oka w starożytnym Egipcie. 8. Aneta Lasoń (UŚ) - Przeciwko milczeniu wieków. Angkorwat: miasto świątyń i tajemnic.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.