facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z University of Colorado na Uniwersytecie Śląskim

15 września 2010 r. o godz. 14.30 w sali 29 rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami University of Colorado at Colorado Springs. Delegacja z USA przebywa w Polsce od 12 września 2010 r. w ramach misji handlowej Colorado-Silesia.

Tematem spotkania będzie współpraca ośrodków akademickich w zakresie organizacji kursów językowych dla studentów, wykładowców uczelni i pracowników administracji publicznej, prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz wymiany studenckiej.

W skład delegacji wchodzą: dr Kyla Hammond – dyrektor biura Extended Studies and Global Programs for the College of Education at the University of Colorado at Colorado Springs – specjalizująca się w implementacji modeli biznesowych w szkolnictwie wyższym, zarządzaniu rekrutacją, planowaniu strategicznym, przywództwie w organizacji oraz Anthony Shull – dyrektor biura Global Education within the College of Education at the University of Colorado at Colorado Springs – specjalizujacy się w planowaniu strategicznym, koordynacji programów interdyscyplinarnych, budowaniu zespołu, rozwijaniu partnerstwa międzynarodowego oraz innowacjach w programach nauczania.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wezmą prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.