facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UŚ patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Mysłowicach

umowa

14 września 2010 r. podpisana zostanie umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego a Urzędem Miasta Mysłowice i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. J. Ziętka. Patronat ma na celu wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki na Uczelni.

Współpraca umożliwi m.in.: podnoszenie standardu wyposażenia pracowni przedmiotowych, udział kadry pedagogicznej i uczniów w prelekcjach, odczytach, konferencjach organizowanych przez UŚ, a także systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Uniwersytet Śląski reprezentować będzie dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dr hab. Jan Ilczuk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.